Velkommen til avlyt.dk

Kære blogbesøgende på avlyt.dk

Dette er en velkomst til vores avlyt blog, som med start den 1. januar i det nye år 2010 vil skydes i gang med en fast strøm af indlæg fra vores forskerprojekt og forskergruppe, Audiovisuel Kultur og (forestillingen om) den gode lyd. Se også de øvrige indlæg om forskningsprojektet og hvem vi er m.m. Det er vores ønske at vi her i bloggen skal igangsætte og udvikle en kvalificeret måde at tale og skrive om lyd på, allerhelst i forbindelse med de mange audiovisuelle kontekster I og vi kender og møder i vores hverdag: i byen, i medier, i hjemmet, under transport og bevægelse til og fra arbejde, i biografen og teatret, til koncerter og festivals, på museer og gallerier, i forretninger, i reklamer – kort sagt alle de audiovisuelle interaktioner vi indgår i og som vi fx kan inddele i flg. fire grupper:

1. Film/tv-fiktion

2. Målrettet audiovisuel kommunikation (reklamer, branding, dokumentar) 

 3. Udstillet audiovisualitet (lyd og kunst) 

4. Mobilt og audiovisuelt (iPod, i-phone, lap tops, Internet)

Sagen er, at vi møder og oplever en utrolig mængde lyd, som har og får vældig stor betydning for vores liv og færden i verden – ofte uden at vi  gør os dette klart og meget ofte uden at vi formår at sætte ord på, hvad lyden og disse lydoplevelser betyder og gør i den audiovisuelle kontekst. Og som i sidste ende derfor forbliver gemt uden for sproget og dermed uden for vores vidensmæssige rækkevidde.

Fra og med 1. januar vil der hver anden uge poppe et nyt indlæg fra os frem på bloggen, og vi glæder os til at se rigtig mange lyttende reaktioner, kommentarer, svar og lydbud fra jer der har lyst til at deltage i dette nye forum for Audiovisuel kultur og (forestillingen om) den gode lyd. 

Kort og godt opfordrer vi:  vær med på en lytter og avlyt!

Vi høres ved til januar og satser på et godt lytår!

Ansa Lønstrup

Powered by WordPress | Blogdesign af Christian Brink