Om avlyt.dk

Audiovisuel Kultur og den gode lyd

En kvalitativ undersøgelse af relationen mellem (og forestillingen om) “den gode lyd”og “den gode oplevelse”.

Lyd er noget af det mest overvældende og overgribende i et moderne liv og på samme tid noget af det mest flygtige vi mennesker oplever. Det enkelte menneske kan med transportable lydmedier som mp3 og iPod lade sig akkompagnere af sit eget individuelle lydspor, bruge lyd som underlægning og iscenesættelse af hverdagsoplevelsen. Lyden kan ikke ses, men mærkes og er således i sit udgangspunkt synæstetisk. Vi lever i en audiovisuel kultur, hvor den multisensoriske virkelighed med appel til alle sanser reduceres til netop audiovisuel kultur i den elektronisk medierede version. I forhold til denne massive audiovisualitet må vi konstatere, at forskningen og hele det lyd-diskursive felt endnu ikke er på niveau, når det gælder en kvalitativ, æstetisk receptions- og erkendelsesmæssig udforskning. Vi står stadig famlende over for, hvad et audiovisuelt værk eller fænomen kan eller gør ved os, hvordan vi oplever og agerer med det eller hvilken viden og erkendelse den audiovisuelle og multisensoriske kultur iscenesætter og afkræver af det moderne menneske. Forestillingen om og relationen mellem ”den gode lyd” og ”den gode oplevelse” er endnu ikke udforsket.

Projektet vil arbejde historisk med en lydens og lytningens genealogi (”arkæologi”), grundlagsteoretisk med lyd og lytning som integrerede fænomener samt med sammenhæng mellem lyd, lytning og andre sanse- og erfaringsmåder. Det vil skabe viden og kommunikation om lyd og således skabe et forskningsmæssigt grundlag for en påtrængende og varig tackling og forhandling af spændingsfeltet lyd – kultur – lydoplevelse i et generelt samfundsmæssigt perspektiv. Bl.a. flg. delprojekter indgår: Lyd på museum – lyd og samtidskunst; Lydens realisme – i filmen; Emergente former i audiovisuelle tv-bankreklamer; Lyd, lyst og lækkerier i madreklamer og tv-udsendelserLydmobilisering i det urbane rum.

Se den udfoldede projektbeskrivelse her

Det kollektive forskningsprojekt er finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation for perioden 01.02.2009-31.01.2012.

Powered by WordPress | Blogdesign af Christian Brink